Fladdermusprojekt 2023-2025 i Varbergs kommun

Naturskyddsföreningen i Varberg har i samarbete med Varbergs kommun startat ett fladdermusprojekt under våren 2023. Projektet ska utvärderas efter sommaren 2024, men kommer att fortsätta under 2025. Under 2024 har projektet utvecklats och vi samarbetar nu med Varbergs Ornitologiska förening. Tillsammans inventerar vi fladdermöss och fåglar i vad vi kallar "naturområden". Vi träffas och stämmer av hur långt vi hunnit i våra föreningar. Vi planerar att köpa in stationära detektorer som kan avläsa under ett/två dygn på platser. SNF Varberg har en väldigt lång lista på platser som vi hoppas hinna pejla under vår-sommar-höst 2024! 

Fladdermusgruppen bildades 2023 och vi ska inventera beståndet och arterna som vi hoppas finna i Varbergs kommun med omnejd. Vi arbetar också med att bygga upp interna dokument och databaser som underlag till projektet. Fladdermusgruppen har fått en mentor som sitter i Valideringsgruppen och är godkänd av SLU.

Med bidrag från kommunen har vi kunnat köpa in en ultraljudsdetektor som fångar upp ekoljuden från fladdermöss. Då vet vi att de är här där vi står, och vi kan spela in dem. Fladdermöss flyger i skymningen och nattetid. Detta innebär att vi som är ute och pejlar är ute på nätterna i skogar, vid våtmarker, bebyggelse m fl intressanta platser och områden. 

Vi har fått bidrag från kommunen till inköp av ett analyseringsprogram BatExplorer. Vi kan då själva analysera oss fram till vilken art vi tror det är. När vi kommit så långt skickar vi filerna till Valideringsgruppen som fastställer till 100 procent. Det är en lång och tidskrävande process, men då är vi absolut säkra på att vi lägger in rätt fladdermusart i Artportalen. Artportalen är inte så värst uppdaterad just nu för Varbergs kommun. Vi hoppas när projektet är slut , att vi fyllt på med många arter och platser. Givetvis hoppas vi att hitta rödlistade arter!

Vi har i dagsläget i juni fångat upp: Dvärgpipistrell, Nordfladdermus, Trollpipistrell, Mustasch/Tajga fladdermus, vattenfladdermus, barbastell, samt Större brun fladdermus, som nu finns inlagda i Artportalen. Under 2023 uppdaterade vi Artportalen 47 gånger med arter och platser! Det finns ett reportage om projektet i Hallands Natur 2024. Under höstlovet samarbetade vi med Grimetons Världsarv, där vi funnit tre arter.

I Sverige har vi 19 arter, varav 12 är rödlistade. Fladdermöss är fridlysta.

Är du intresserad av fladdermöss och vill vara med i vår Fladdermusgrupp?
Har du fladdermöss i din trädgård i Varberg med omnejd, eller känner till ett område med fladdermöss? Vill du att vi ska komma och pejla och ta reda på vilka arter det är? Skicka gärna ett mail till birgitta@varberg.city

Fladdermusgruppen i Varberg är:  Gert Andersson, Martin Kjerrulf, Antti Friberg, Birgitta Ek-Elmquist, Patrik Elmquist samt Kjell Ek.

Naturskyddsföreningen i Varberg i samarbete med Varbergs kommun.