Fladdermössprojekt 2023-2024 i Varbergs kommun

Naturskyddsföreningen i Varberg har i samarbete med Varbergs kommun startat ett fladdermössprojekt under våren 2023. Projektet ska utvärderas efter sommaren 2024.

Vi har bildat en Fladdermusgrupp som ska inventera beståndet och arterna som vi hoppas finna i Varbergs kommun med omnejd. Vi arbetar också med att bygga upp interna dokument och databaser som underlag till projektet. Fladdermusgruppen har fått en mentor som sitter i Valideringsgruppen och är godkänd av SLU.

Med bidrag från kommunen har vi kunnat köpa in en ultraljudsdetektor som fångar upp ekoljuden från fladdermöss. Då vet vi att de är här där vi står, och vi kan spela in dem. Fladdermöss flyger i skymningen och nattetid. Detta innebär att vi som är ute och pejlar är ute på nätterna i skogar, vid våtmarker, bebyggelse m fl intressanta platser och områden. Vi har en lång lista att beta av!

Vi har också fått bidrag från kommunen till inköp av ett analyseringsprogram BatExplorer. Vi kan då själva analysera oss fram till vilken art vi tror det är. När vi kommit så långt skickar vi filerna till Valideringsgruppen som fastställer till 100 procent. Det är en lång och tidskrävande process, men då är vi absolut säkra på att vi lägger in rätt fladdermusart i Artportalen. Artportalen är inte så värst uppdaterad just nu för Varbergs kommun. Vi hoppas när projektet är slut nästa år, att vi fyllt på med många arter och platser. Givetvis hoppas vi att hitta rödlistade arter!

Vi har i dagsläget i juni fångat upp: Dvärgpipistrell, Nordfladdermus, Trollpipistrell, Mustasch/Tajga fladdermus samt Större brun fladdermus, som nu finns inlagda i Artportalen.

I Sverige har vi 19 arter, varav 12 är rödlistade. Fladdermöss är fridlysta.

Är du intresserad av fladdermöss och vill vara med i vår Fladdermusgrupp?
Har du fladdermöss i din trädgård i Varberg med omnejd, eller känner till ett område med fladdermöss? Vill du att vi ska komma och pejla och ta reda på vilka arter det är? Skicka gärna ett mail till birgitta@varberg.city

Fladdermusgruppen i Varberg är: Gert Andersson, Martin Kjerrulf, Antti Friberg, Maria Larsson, Birgitta Ek-Elmquist samt Kjell Ek.

Naturskyddsföreningen i Varberg i samarbete med Varbergs kommun.