SvamparMånga svampar är goda indikationer på höga naturvärden i ett område.

Tyvärr är många svåra att artbestämma då det finns liknande arter i grupperna.

Flera kräver döda eller döende träd, ej för torrt, ej för skuggigt mm. Nästan alla är beroende av kringliggande växtarter; som parasit, saprofyt eller i symbios. Svampar tillhör ett av naturens viktigaste element som nedbrytare, men det finns också ett delvis outforskat område där man kan finna ett otal tjänster i tex medicin, giftnedbrytare, skapare av färger och tyger.

Vill du veta mer, kontakta oss:

Sven Dahlbom
0767-84 14 69