Birgitta Ek Elmquist
Ordförande
Tätortsnära natur
Mer Info..
Charlott Antonsson
Kassör
 
Mer Info..
Anders Olsson
Ledamot
Hav, vatten och fiske
Mer Info..
Anna Stenström
Ledamot
Biologisk mångfald. Trädgård
Mer Info..
Gert Andersson
Ledamot
Biologisk mångfald. Skog
Mer Info..
Birgitta Rödström
Ledamot
Biologisk mångfald, svampar, mossor, lavar
Mer Info..
Maria Larsson
Ledamot
Hållbar livsstil, mat & miljö
Mer Info..
Pär Connelid
Ledamot
Fåglar. Presskontakt
Mer Info..
Annalena Holm
Ledamot
Hav
Mer Info..