Hav, vatten och fiske

Naturskyddsföreningen i Varberg bevakar havs-, vatten- och fiskefrågor i kommunen. Detta innebär att vi svarar på remisser från myndigheter och kommunen som berör vattenfrågor. Vi organiserar strandstädning på våren.
För att sprida kunskap anordnar vi föreläsningar, deltar i den årliga Västerhavsveckan och håller guidningar. Naturskyddsföreningen deltog även i kommunens arbete med att anlägga snorkelleden vid Första vik på Getterön.

Naturskyddsföreningen anser att strandskyddet är mycket viktigt för att värna friluftslivet och bevara den biologiska mångfalden. Vi bevakar därför strandskyddsfrågor i kommunen, exempelvis genom att begära ut och kontrollera kommunala strandskyddsdispenser och upphävanden av strandskyddet från Länsstyrelsen.

Vill du veta mer, kontakta oss:

Anders Olsson
0730-29 43 39

Deltar i Hav- och vattennätverket (Laholm):
Annalena Holm
0767-665 200