Om oss

Vi är en demokratisk folkrörelse

Naturskyddsföreningens styrka och framgång beror på att det är många som gemensamt tar ställning. Föreningen har över 200 000 medlemmar i Sverige och politikernas uppmärksamhet. Tack vare detta har vi den kraft som behövs för att påverka besluten i de stora frågorna. Tillsammans har vi styrkan där varje enskild person själv har svårt att göra sin röst hörd. Vartannat år hålls en riksstämma, och till denna får du gärna skriva motioner om ämnen som du tycker är angeläget för Naturskyddsföreningen.

År 2021 är vi 1 257 medlemmar i Varbergskretsen. Vi vill så klart bli fler som kan vara med och påverka besluten på lokal nivå. Som medlem kan du vara med och påverka vilka frågor som föreningen ska driva.

Alla medlemmar tillhör en egen lokalförening. Du är välkommen som medlem till Varbergskretsen för att delta i våra olika aktiviteter. Önskar du aktivt delta i vår verksamhet och nyfiken på vilka olika områden som vi engagerar oss i, så finner du dessa under menyn Verksamhet. Om du vill får du gärna hjälpa till praktiskt när tid och lust finns. Det går även bra att enbart vara stödmedlem. Varje medlem bidrar till att stärka föreningen och tillsammans blir vi fler och starkare som står bakom krav och värderingar. Vi blir glada och välkomnar dig varmt om du vill bli medlem!

Du är vår viktigaste resurs!

Utan dig och alla andra medlemmar skulle Naturskyddsföreningen inte finnas. Och utan oss skulle naturen, miljön och klimatfrågorna förlora sina största beskyddare.