Fåglar

Som all fauna och flora pressas artrikedomen av en alltmer krympande naturareal. Det gäller även fåglar.
Intresset för fåglar är väldigt högt i vårt land med flera ornitologiska föreningar och guidningar. Kanske beror det på den relativa lätthet att upptäcka dem, dess skönhet, vackra sång mm. Fåglar har en alldeles särskild plats i våra hjärtan.
Som en kommun med lång havskust med strandängar har vi en speciell uppgift att bevaka dess fågelliv. Arter vi måste bevaka är tex: rödbena, tofsvipa, gulärla och storspov.

I mellandsbygdens kulturlandskap bör vi fokusera oss på tex gulsparv, sånglärka och kornknarr.
I den östra tredjedelens barrskogsdominerande biotop bör vi hålla ett öga på tex, orre, tjäder, hackspettar och skogsmesar. (talltita tex, har reducerats med kanske 80%.)

Rovfåglar är ofta störningskänsliga. Havsörn, pilgrimsfalk, fiskgjuse, berguv och duvhök.
Hackspettar har en speciell roll då deras uthackade hål blir en förutsättning för andra hålbyggare; tex sparvuggla, mesar, skogsduva, kattuggla, knipor mm. Tillgången på döda och äldre lövträd är ett måste. Holkar kan i viss utsträckning kompensera det.

Låt även i framtiden luften fyllas av skön fågelsång.

Vill du veta mer, kontakta oss:

Pär Sandberg
0767-70 00 76

Gert Andersson
0706-75 80 41