Invigning av lekplats på Naturum mån 17 juni!
Måndagen 17 juni invigs den nya lekplatsen på Naturum Getterön. Vi ses mellan kl 14-16! Det blir en familjefest med många aktiviteter! Det blir ansiktsmålning, ballonger, ridning, småkrypsvandringar, gratis glass och en rolig tipspromenad för barnen som handlar om fladdermöss.

Naturskyddsföreningen i Varberg håller i temat om fladdermöss. Det finns böcker, bilder och information om fladdermöss och hur du själv kan bygga en fladdermusholk!


Bilder på Barbastella barbastellus. Denna art pejlade vi på Naturum Getterön i oktober 2023 och finns nu i Artporten!

Kontaktperson i Naturskyddsföreningen i Varberg är Birgitta Ek-Elmquist, mobil 0730-389 021, e-post: birgitta@varberg.city.

Hjärtligt välkomna till en kul dag med oss!

Birgitta , Annalena och Lena

Samarbete mellan Naturum Getterön, Naturskyddsföreningen i Varberg och Studiefrämjandet Halland.

Uppdaterad av Birgitta Ek Elmquist 16 juni 2024
Bekämpning av jättebalsamin i Breared 15 juni!
Idag samlades drygt 20 entusiastiska bekämpare av jättebalsaminen i Brearedsskogen. Det fanns mängder, men nu är de borta! Ett bra arbetslag samlades från Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen, Prästakullens koloniområde med flera som genomförde dagsverket under glada former.

Detta är ett led i vårt projekt Nätverk IAS Varberg där vi bekämpar invasiva arter i kommunen. Idag var det jättebalsaminen. Lupinerna håller vi också på att utrota på flera platser. Med dessa insatser hjälper vi den biologiska mångfalden av inhemska växter att kunna blomstra igen.Vi kommer tillbaka!
Läs gärna Hallands Nyheters artikel om dagen på deras web.

TACK ALLA för ett otroligt bra jobb idag!

Naturskyddsföreningen i Varberg

Uppdaterad av Birgitta Ek Elmquist 16 juni 2024
Välbesökt studiebesök hos Thomas Johansson 16 juni
Det var många intresserade när Thomas visade runt oss och berättade om de våtmarker han anlagt på sina ägor i Sällstorp. Där finns fåglar, fjärilar, bin, humlor och trollsländor som var av stort intresse för deltagarna.

Thomas Johansson tilldelades Viskanpriset 2024 av Viskans vattenråd. Motiveringen löd:
"Att Thomas får priset motiverades med att han under lång tid har engagerat sig i vattenfrågor och har även tagit initiativ till och genomfört viktiga åtgärder på sina marker. Han har arbetat med naturvårdande insatser och bidragit till informationsinsatser om Viskans värdefulla miljö och natur. Viskanpriset delas ut årligen till personer som anses ha gjort goda insatser i avrinningsområdet och som främjar vattenkvaliteten". Detta stod att läsa om i Varbergstidning 6 maj. 

Tack Thomas för att du tog emot oss denna söndag i juni!

Naturskyddsföreningen i Varberg

Uppdaterad av Birgitta Ek Elmquist 16 juni 2024
Loading video ...
Naturskyddsföreningen i Varberg tilldelas Varbergs Kommuns Hållbarhetspris 2024 med motiveringen:
Naturskyddsföreningen i Varberg har med sina 1.422 medlemmar engagerat och med handlingskraft drivit och initierat samverkan, kurser och skötsel av naturområden. Med stort engagemang i både natur och lokalsamhälle så arbetar Naturskyddsföreningen i Varberg för en god hållbar utveckling genom att målmedvetet och drivande främja biologisk mångfald och bevara naturområden.”
Uppdaterad av Birgitta Ek Elmquist 12 juni 2024
Visa fler..
<
Idag
>
  • Agenda
  • Item
    ...