Lärorikt och intressant möte 22 sep med Törlans
Skogs- och Stadsplaneringsgruppen hade bjudit in Bengt Svensson från Törlans Lantbruk AB som visade bilder och berättade om hur de gått från konventionellt till ekologiskt lantbruk.
De startade ekologisk odling 2016 och ekologisk mjölkproduktion och lammproduktion 2017. Idag har de 280 mjölkkor och 280 tackor för lammproduktion. Djuren betar ute stor del av året och allt foder odlas ekologiskt av dem själva. Djurens bete bidrar till skötseln av flera naturreservat vid Hallandskusten, bl a vid Sik, Smedsgård, Utteros samt på Vendels ö. Törlans Lantbruk samverkar med TUR:s Vattenråd (Törlan-Uttran-Ramsjökanal).
Uppdaterad av Kjell Ek 23 september 2022
Välkommen till höstens havsträffar!
Välkommen till en havsträff på Campus Laholm, MÅNDAG 3 oktober 2022 KL. 17:30–20:30! Anmäl dig senast 21 september via bifogad länk!

Havsträff - tema skyddat hav

Vi hoppas att ni laddat era blåa batterier under sommaren och vill göra oss sällskap på en havsträff med tema skyddat hav. Rikskansliet kommer att vara med och dela med sig av vad de jobbar med gällande marint områdesskydd och hur vi ska skydda våra hav på riktigt.
Vi bjuder även in till samtal och diskussion om hur vi i nätverket och kretsarna jobbar, vilka havsfrågor just du brinner för och hur vi kan arbeta tillsammans. Dessutom vill riks väldigt gärna höra våra förslag på nya skyddade områden, så tänk gärna lite innan träffen om du vet något kust- eller havsområde som borde skyddas! Vi kan då lyfta dessa områden i en nationell process som kommer att äga rum under hösten för att se vilka nya områden som behöver pekas ut som skyddade för att Sverige ska nå målet om att skydda 30 % av den marina miljön.
För att så många som möjligt ska kunna delta har vi beslutat om flera träffar, fyra fysiska träffar och en digital.

Via Halmstadskretsens Facebooksida - finner du mer info. - klicka här.

Info riks - klicka här: Stockholm - 21 september (anmäl dig senast 18 september)Laholm - 3 oktober (anmäl dig senast 21 september) Göteborg - 4 oktober (anmäl dig senast 22 september)Västernorrlands län - mer info kommer snart! Digitalt - 25 oktober

Anmäl dig här:

Föranmälan krävs!


Uppdaterad av Maria Larsson 19 september 2022
Häng med Natursnokarna 9 oktober!
Vi ses söndag 9/10 kl 10:00-12:00 vid dammen i Furubergsskogen (Diamantgatan) Tema: Sprakande höst "Vi leker och lär, hjälper natur och bara är" Glöm inte fika! Hjärtligt välkomna!

Kontaktperson: Mia Bremberg, mobil 0708-669 266, miabremberg@gmail.com
För mer info: naturskyddsforeningen-varberg.se. Vill du läsa mer om Natursnokarna? Gå till Menyn och under Verksamhet - Natursnokarna finner du mera information!

Uppdaterad av Birgitta Ek Elmquist 19 september 2022
Folk och Fåglar på Naturum Getterön 18 sep
Vi hade en sagolik tur med vädret - igen! Föreningar utbytte kunskap och information. Nya kontakter knöts. Intressanta föreläsare och fågelguider var på plats. Besökarna strömmade till och köpte honung, korv med bröd, fikade och samspråkade. Tack till arrangörerna för en trevlig och välplanerad dag!


Martin Emtenäs, tidigare programledare för Mitt i Naturen, hade intressanta funderingar om våra fåglars beteende i naturen. Här signerar han sina välgjorda böcker, som gick åt som smör i solen. 

Uppdaterad av Birgitta Ek Elmquist 22 september 2022
Visa fler..
<
Idag
>
  • Agenda
  • Item
    ...