Kommunalt naturreservat vid Himleån
Läs om fördelarna med att göra Himleåns friluftsområde till ett kommunalt naturreservat.


Foto taget vid Himleån en dag i april månad.

Naturskyddsföreningen skickade ett mail till samtliga politiker i kommunfullmäktige i december 2019 då det fanns en aktuell motion om detta. Trots remissinstansernas positiva inställning till att bilda ett kommunalt naturreservat vid Himleån sa kommunstyrelsen den gången nej till förslaget.

Flera kommuner i Sverige har insett värdet av att säkerställa en biologisk mångfald i städerna samtidigt som man förbättrar hälsan och välbefinnandet hos kommuninvånarna. Vi visar på konkreta samarbetsformer och vilka möjligheter det finns att få råd och ekonomisk finansiering vid inrättandet av ett kommunalt naturreservat.

Det är fortfarande angeläget att jobba för naturreservat särskilt nu när det är valår. Kolla med de kommunala politikerna! Vi kan hjälpas åt att trycka på de kommunala partierna och visa att vi är många som vill ha ett kommunalt naturreservat vid Himleån.

Länk till PDF: Till kommunfullmäktige, kommunalt naturreservat, 20191216
Uppdaterad av Kjell Ek 24 januari 2022
Vill du vara med och påverka?
Naturskyddsföreningen i Varberg vill starta upp ett Skogsnätverk och en Stadsplaneringsgrupp. Vill du vara med i någon av dessa?

Gillar du skog? Vi vill starta upp ett skogsnätverk!
Skogsnätverket ska vara ett nätverk för dig som gillar skog. Skogsnätverket kan arbeta med att bevara skyddsvärd skog och för en ny hållbar skogspolitik. Vi startar upp en ny grupp och bestämmer själva vilken inriktning vi vill ha. Här kan du vara med och skapa nya intressanta nätverk och kontakter. Är du intresserad? Kontakta gärna Martin Kjerrulf, 0721-560 337 eller skicka mail till: mkjerrulf@gmail.com Välkommen!
Se hur andra har gjort klicka här.

Är du intresserad av ditt närområde? Vi vill starta upp Stadsplaneringsgruppen! Här kan vi engagera oss i hållbar stadsbyggnad, värdefulla naturområden, artrika stadslandskap, gröna kilar, ekosystemtjänster, rödlistade arter, mobilitetsfrågor och klimatsmart byggande. Intresserar det dig också? Då är stadsplaneringsgruppen något för dig! Här kan du vara med och skapa nya intressanta nätverk och kontakter. Är du intresserad att vara med? Kontakta Maria Larsson, 0739-780 547, e-post:larsson.maria79@gmail.comeller Birgitta Ek-Elmquist, 0730-389 021, e-post: birgitta@varberg.city. Välkommen! Se hur andra har gjort klicka här.

Uppdaterad av Birgitta Ek Elmquist 21 januari 2022
Information om nya medlemsavgifter 2022
Fr o m 1 januari 2022 höjs medlemsavgifterna.

Ordinarie medlemskap höjs till 30 kr/månad - 360 kr/år.  (Tidigare 24 kr/månad respektive 295 kr/år).

Familjemedlemskap höjs till 35 kr/månad - 420 kr/år. (Tidigare 30 kr/mån respektive 365 kr/år.)

Ungdomsmedlemskap är oförändrat 16/månad - 195 kr/år.

Inlagd av Birgitta Ek Elmquist 15 december 2021
Visa fler artiklar
<
Idag
>
  • Agenda
  • Item
    ...