Slåttergruppen

Föreningen i Varberg slåttrar varje år några av kommunens tätortsnära ängar.

Syftet är att bevara och restaurera gamla ängs- och slåttermarker som hyser mängder med arter. Ängarna har en hög biologisk mångfald av örter, gräs, insekter och pollinerare. Vi är inne i ett massutdöende och några av Sveriges artrikaste miljöer är ängsmarker.
I månadsskiftet juli/augusti brukar vi slå ängarna, som för närvarande är en liten yta vid Kåsa och en gräsmark vid Leopardgatan. Först slår vi ängarna med slåtterbalk, sedan får gräset ligga och torka och släppa sina frön i några dagar innan vi räfsar ihop gräset och transporterar bort det.

Vill du göra en insats för den biologiska mångfalden i kommunen? Kom och hjälp oss, vi lägger ut information på hemsidan och vår Facebook när det är dags!

Vill du veta mer, kontakta Slåttergruppen:

Anders Olsson, sammankallande
0730-294 339
andersolssonvbg@hotmail.com

Helen Björklund
0702-16 89 77
helen_bjorklund@telia.com