Skog

Skogssnätverket fyller fyra år nu i november. Idag är det ganska vilande. De första åren hade vi besök av representanter frän skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen Riks, länsstyrelsen, andra nätverk, skogssällskapet och andra som var skogskunniga. Vi gjorde dessutom besök utanför kommunen.
Det huvudsakliga arbetet bestod i att uppsöka och inventera skogar med naturvärden i kommunen.Fann vi några informerades skogsstyrelsen. Vi skrev också insändare och artiklar. Vi kan konstatera att det är mycket svårt påverka den rådande skogspolitiken. Nästan allt skydd är av frivilligkaraktär hos markägare.

Bokskogsbältet är tämligen väl skyddat med flera naturreservat, dock noll av barrdominerad blandskog. Skogshöns, mesar, hackspettar mm visar vikande antal. Utdikningar och ensidig massiv granplantering bär skulden.

Vill du veta mer, kontakta oss:

Lars Hellsborn
0760-438 704

Gert Andersson
0706-75 80 41