Tätortsnära natur

I vår stad Varberg byggs det otroligt mycket.

Vi har ett stort pågående tunnelbygge som berör hela staden. Det är bra i sig för framtiden. Men i allt detta ser vi nödvändigheten att politikerna bevarar våra gröna oaser. Naturskyddsföreningen vill skapa gröna korridorer mellan grönområden. Fortsatt ängsslåtter är av stor vikt i bevarandet av den biologiska mångfalden.

Medborgarna måste få ha kvar skogar och ängar i Varberg och att vi har kvar våra gröna platser för rekreation!  

Vi vill ha kvar skogarna där vi kan motionera, promenera, eller bara vila själen i. Platser där vi kan stressa ner en stund.

Naturskyddsföreningen värnar för att Nedregården förblir en grön oas med landsbygden i Varbergs stad. Ingen mer exploatering av Brearedsskogen och att fårhagen i anslutning till skogen finns kvar. Tunnelbygget delade denna skog i princip på mitten. Vi önskar att Brunnsbergs-, Furubergs- och Påskbergsskogen får bli intakta.

Med en stad i utbyggnad med stor tillväxt, så är bevarandet av de gröna ytorna av största vikt för trivseln och hälsan.

Om du vill läsa mer om Nedregården och dess fantastiska historia, besök gärna vår hemsida nedregarden.se

Vill du veta mer, kontakta oss:

Gert Andersson
0706-75 80 41