BotanikP g a av ökat, intensivt bruk av jord, vatten och skog, har många kärlväxter det allt svårare att hävda sig.
Utdikningar, sly, ensidig skogsplantering vilket bland annat leder till ogynnsam skuggning, gödsling, uteblivet bete, minskad slåtter är exempel på orsaker till reducerad botanisk diversitet.
Vi i föreningen försöker bättra på mångfalden genom slåtter på ängar i tätorten.

Vill du veta mer, kontakta oss:

Lars Johansson
0703-68 02 88.