Landsbygdsgruppen


Landsbygdsgruppen bildades av Varbergs Naturskyddsförening 2022 och vi är för närvarande åtta personer. Vårt arbete är inriktat på aktiviteter för att skydda naturen och bevara eller öka den biologiska mångfalden, på landsbygden (jord, skog och vatten) inom Varbergs kommun.

Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är livsviktiga. Vi människor är en del av naturen och vi är beroende av den. Med landsbygdsgruppen hoppas vi kunna förmedla kunskaper om ekologi och en natur i balans. Om vi kan inspirera människor, företag, kommunen m fl att bevara, stärka och utveckla den biologiska mångfalden så kan vi tillsammans utveckla en grön hållbar kommun att leva i. Nu och i framtiden.

Vårt tillvägagångssätt är främst att genomföra kurser och studiecirklar samt att erbjuda skogsutflykter och andra naturupplevelser. Vi strävar efter att upprätthålla en dialog om biologisk mångfald med olika företag, organisationer och kommunen.

Tycker du det låter intressant att vara med i Landsbygdsgruppen så hör av dig till Mats Petersson eller Martin Kjerrulf. Kontaktuppgifter nedan.

Planerade aktiviteter 2023 är bland annat:
- Studiecirklar om trollsländor och mossor och lavar
- Studiebesök på ekologiska gårdar
- Inventera barrskogar för att finna kvarvarande rester av naturskog
- Upprätta en dialog med skogsföretag
- Bjuda in politiker till diskussion

Olika samarbetspartner är bl a:
- Skogsstyrelsen
- Ekologiska lantbrukare i Halland.
- Ragnarssons gård och Törlans Lantbruk i Tvååker

Bra länkar:
- www.ekolantbruk.se
- www.skogsstyrelsen.se/griponlife
- www.visithalland.com/sv/natur-och-friluftsliv

Kontaktpersoner för Landsbygdsgruppen:

Mats Petersson
0703-086 022
1104petersson@gmail.com

Martin Kjerrulf
0721560337
mkjerrulf@gmail.com


Kontaktperson:
Martin Kjerrulf
0721-560 337

Antti Friberg
0762-500 174


Kontaktperson:
Mats Petersson
0703-086 022