Välkommen till höstens havsträffar!
Laholm
Aktivitetsdagar: 2022-10-03 — 2022-10-03
 
Välkommen till en havsträff på Campus Laholm, MÅNDAG 3 oktober 2022 KL. 17:30–20:30! Anmäl dig senast 21 september via bifogad länk!
 

Havsträff - tema skyddat hav

MÅNDAG 3 oktober 2022 KL. 17:30–20:30 på Campus Laholm

Läs mer här, på Halmstadkretsens Facebooksida.

Vi bjuder även in till samtal och diskussion om hur vi i nätverket och kretsarna jobbar, vilka havsfrågor just du brinner för och hur vi kan arbeta tillsammans. Dessutom vill riks väldigt gärna höra våra förslag på nya skyddade områden, så tänk gärna lite innan träffen om du vet något kust- eller havsområde som borde skyddas! Vi kan då lyfta dessa områden i en nationell process som kommer att äga rum under hösten för att se vilka nya områden som behöver pekas ut som skyddade för att Sverige ska nå målet om att skydda 30 % av den marina miljön. För att så många som möjligt ska kunna delta har vi beslutat om flera träffar, fyra fysiska träffar och en digital. 17:30-20:30
Stockholm - 21 september (anmäl dig senast 18 september)
Laholm - 3 oktober (anmäl dig senast 21 september)
Göteborg - 4 oktober (anmäl dig senast 22 september)
Västernorrlands län - mer info kommer snart!
Digitalt - 25 oktober
Dela gärna med andra medlemmar i Naturskyddsföreningen, du behöver inte vara med i havsnätverket för att delta.
Föranmälan krävs!
Länk till anmälan: Havsträff hösten 2022 - anmäl dig här.
Välkommen!

Frågor? Skicka iväg ett mail till havsnätverket: havsnatverket@naturskyddsforeningen.se

Tips: bor du långt ifrån men ändå vill vara med på plats kan du få reseersättning av riks!2022-09-26 - 2022-12-24

lördag, okt 01, 2022
00:00 - 00:00
måndag, okt 03, 2022
17:30 - 20:30
söndag, okt 09, 2022
10:00 - 12:00
[Minimera/expandera]
Förslag och idéer
Har du några förslag och idéer på nya aktiviteter, som passar bra i Naturskyddsföreningens regi?

Kontakta gärna:
Gert Andersson
0706-75 80 41