Föreläsning Motivera ideella
Föreläsningen handlade om att motivera ideella att delta i föreningsarbete.

Föreläsare: Aron Schoug, Studiefrämjandet
Deltagare Maria Larsson och Birgitta Ek-Elmquist från Naturskyddsföreningen.

Fundera gärna på följande frågeställningar:

 • Vad gör vi för att engagera nya medlemmar och behålla redan engagerade?
 • Hur motiverar vi varandra?
 • Tar vi vara på våra olika kompetenser?
 • Ser vi varandras styrkor och svagheter?
 • Hur kan vi hjälpa varandra och bidra med rätt stöd?
 • Hur kan vi hjälpa andra med olika behov, även de psykologiska behoven?
 • Kan vi tillsammans hitta felen och komma med bra lösningar.
 • Har vi en öppen dialog?
 • Har vi roligt och trevligt tillsammans?
 • Känns det kul och gå på mötena?
 • Känns det kul att delta i aktiviteterna?


Vi tyckte att denna föreläsning var så otroligt bra, så vi delar gärna med oss av vår rapport, som vi har sammanställt med bilder och texter. Använd den gärna i din förening!
All föreningsverksamhet är så viktigt i vårt samhälle!
Du finner den i vårt dokumentarkiv i mappen "Rapporter".

Uppdaterad av Kjell Ek 28 november 2021
Möte med Skogsstyrelsen i HallandNaturskyddsföreningen i Varberg och Skogsstyrelsen i Halland hade möte på Studiefrämjandet den 25 november – 21 . Skogsstyrelsen representerades av Anders Hejnebo och Anders Johannesson.

Det var ett mycket informativt möte med många frågor och svar om skogsbruk, biotopskydd, naturvårdsavtal och mycket mera.

TIPS!
Vi fick tips om hur Naturskyddsföreningen kan samverka med att aktivt lägga in i Artportalen, som är kopplat till deras system. När vi träffar på en rödlistad fågel, spelplatser för tjäder, fladdermöss, sällsynta arter etc, så är det viktigt att vi använder Artportalen. Skriv noggrant vad du hittat och beskriv platsen, gärna med svenska koordinatorer!

Uppdaterad av Kjell Ek 26 november 2021Naturskyddsföreningen i Varberg deltog i digital Knytiskonferens 17 nov 2021

Vi anmälde oss till nedanstående två seminarier.

1. En vision om en hållbar stad och för ökat engagemang. Naturskyddsföreningen i Göteborg. Oskar Tagesson är sammankallande för intressegruppen Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg. Han berättade om deras arbete att tillsammans ta fram en strategi med mål, visioner och konkreta förslag om hållbar stadsutveckling i Göteborg. Strategin skapades i syfte att bygga gemenskap, tydliggöra vad gruppen strävar mot samt skapa tyngd gentemot beslutsfatta.

SNF i Göteborg arbetar för att bevara och skydda värdefulla naturområden.

2. Skogspepp, medverkan & samverkan – Naturskyddsföreningen i Örebro län. David Tverling är projektledare och samordnare för skogsgruppen i Naturskyddsföreningen i Örebro län. Han berättade om vad föreningen och medlemmarna gör för att skapa engagemang, pepp, samarbeten och arenor för skogsskydd och aktiva naturvårdsprojekt. De har en skogsgrupp och deltar i ett LOVA-projekt Våtmark & Vatten 2020-2022. En projektgrupp startade ”Rädda Sörbyskogen” och stoppade bebyggelse av skogen.

Vill du ha mer information om ovan, eller ta del av våra tankar och idéer som vi tog med oss efter seminarierna? Läs gärna rapporten som du finner i vårt dokumentarkiv i mappen "Rapporter".

Har du en projektidé som du vill förankra med oss? Eller vill du vara med inom våra olika verksamhetsområden? Hör gärna av dig till vår förening!

Maria Larsson & Birgitta Ek-Elmquist
Naturskyddsföreningen i Varberg

Uppdaterad av Birgitta Ek Elmquist 03 december 2021
Visa fler artiklar
2021-12-04 - 2022-01-03